Sydbevaknings säkerhetstjänster

Vi erbjuder företag och privatpersoner mångsidiga säkerhets- och bevakningstjänster.

Vi satsar på personlig service, så våra kunder vet alltid vem de kan kontakta. Vår personal betjänar er alltid flytande på de båda inhemska språken och på engelska.

För oss är säkerhet inte något vi strävar till, det är en realitet.

Vårt mångsidiga utbud av tjänster

 • Vårt mångsidiga utbud av tjänster

   

 • Lokalbevakning
 • Receptionist-service
 • Ronderande bevakning, distriktsbevakning
 • Larmmottagningscentrals tjänster
 • Butiksväktare, butiksdetektiv
 • Personskydd
 • Säkerhetsutbildningar och maktmedelsutbildningar
 • Expertistjänster
  • Säkerhetsexpertistjänster
  • Säkerhetskartläggningar, riskanalyser
  • Evakueringsövningar, räddningsplaner