Heltäckande säkerhetssystem

Heltäckande säkerhetssystem

Trygghet för allas behov

Känslan av att någon ha varit i ditt hem eller stuga, kanske farit iväg med något som inte kan ersättas med pengar. Eller upptäckten av en vattenskada eller eldsvåda när det är för sent. Dessa erfarenheter är det faktiskt möjligt att leva utan.
Enligt Statistikcentralen sker det inbrott i finländska hem varannan timme och en eldsvåda var tredje timme.
Försäkringsbolagen ersätter varje dag ett hundratal vattenskador, i de fall där det är befogat förstås.
Här kan Sydbevakning hjälpa dig. Sydbevakning erbjuder heltäckande säkerhetssystem, som minimerar risken för inbrott, vattenskador och brand.

– Vi gör ett kostnadsfritt besök vid objektet. Där kartlägger vi behovet och planerar ett lämpligt system. Vi har redan 1 300 privata kunder uppkopplade till vår larmmottagningscentral och installerar mellan fem och åtta nya system varje vecka, säger vd Bo Heinström.


Traditionellt har människor velat skydda sina hem mot inbrottstjuvar. Det kan man göra genom exempelvis rörelsedetektorer, dörrdetektorer och kameror. Men inbrott går i vågor och dagens säkerhetssystem är mer omfattande än så.

– Som vi ser det utgör vattenskador den största risken. Därför rekommenderar vi att man installerar fuktsensorer under till exempel disk- och tvättmaskinerna, säger Heinström.

Fuktsensorerna larmar vid läckage vilket gör att man kan åtgärda problemet innan riktigt stora och dyra skador uppstår.

Hetta och kyla

I ett säkerhetssystem kan det också ingå röksensorer.
– Det finns trådburna samt trådlösa modeller att tillgå. Om batteriet är slut meddelar systemet det automatiskt till vår larmmottagningscentral, säger Heinström.

I nybyggen kräver lagen att röksensorerna skall vara trådburna och anslutna till elnätet.
– I de fallen lönar det sig att kontakta oss redan i planeringsskedet så kan man dra kablaget optimalt.
I fritidsbostäder kan man göra klokt i att installera temperatursensorer som varnar om inomhustemperaturen sjunker till en för låg nivå. Det indikerar att något är fel med ström- eller värmetillförseln och gör att man kan undvika skador som kölden annars skulle kunna orsaka, frusna vattenrör till exempel.

– Temperatursensorerna kan kopplas till ett system som möjliggör fjärrstyrning av temperaturen, till exempel kan man på distans höja temperaturen om man vill att stugan ska vara varm när man anländer till helgen.
Till de flesta helheter kan man koppla kameraövervakning.

– Om man installerar kameror rekommenderar vi att de placeras utanför huset. Då undviker man att känsligt bildmaterial inifrån hemmet hamnar i fel händer. Riskerna är de samma som med vilken bärbar dator eller smarttelefon som helst. En tumregel med tanke på datasekretess är att byta lösenord innan man kopplar upp en elektronisk apparat till nätet.

På grund av tjuvarnas intresse för båtmotorer blir det allt vanligare att stugägare väljer att ha en kamera riktad mot bryggan.
– Kameratekniken har gått framåt allra mest under de senaste åren. Kvaliteten har markant förbättras och samtidigt har prisnivån sjunkit, säger Heinström.

Köpa eller hyra

Det finns två alternativ att skaffa sig ett säkerhetssystem. Antingen kan man hyra det eller köpa det. Vid hyrning är man bunden till tjänsteleverantören, vill man saga upp kontraktet återlämnas systemet till tjänsteleverantören. Om kunden själv köper systemet kan han välja tjänsteleverantör.

– När man väljer system och tjänsteleverantör ska man alltid säkerställa sig om att bevakningsbolaget upprätthåller larmberedskap i området, det vill säga att bolaget har väktare på orten. Vi har en responstid på 15 minuter. Att någon tjänsteleverantör skulle ha uppgjort avtal om larmutryckningar med polis eller brandmyndigheter är en urban legend.

Eftersom allt mer av de elektroniska apparaterna i hemmet använder sig av gränssnitt kan man inkorporera även säkerhetssystemet till en den uppkopplade helheten och på så sätt styra hemmet från en app i mobiltelefonen.
Det går att bygga nästan vad som helst, säger Heinström.

Ett effektivt grundsystem kunde innehålla exempelvis två rörelsedetektorer, en rökdetektor och en dörrsensor. För ett hyressystem är ibruktagningskostnaden från 399 euro och uppåt. Månadskostnaden börjar från 45 euro. Köpt kostar systemet från 900 euro uppåt med en månadsavgift på 35 euro om man är uppkopplad till Sydbevakning.

– Vi säljer olika paket men brukar oftast skräddarsy helheter som passar respektive kund. Det är bara att ta kontakt så kommer vi på ett besök, säger Bo Heinström

    Intresserad? Fråga mer

    Ring oss 09 3154 9000
    eller lämna ditt telefonnummer, vi ringer dig!