Säkerhetsteknik – säkerhet nu och i framtiden

Sydbevakning är en förebild inom säkerhetstekniska lösningar i Finland. Vi erbjuder täckande lokaliserings- och larmsystem, bevakningskameror, verktyg för tillträdeskontroll, mobila tjänster samt säkerhetslösningar för logistik. Därtill ansvarar vi för installation, service och underhåll av dessa.

Ni har alltid den nyaste teknologin i ert förfogande och information flyttas från objekten i realtid, exempelvis I form av videobild till vår larmmottagningscentral och distansövervakningscentral. Vi erbjuder också säkerhetssystems planeringstjänster samt teknisk expertis för olika objekt. Företagets egendom, anställda, familjemedlemmar och hem är säkra varje dag, året om.