Väktartjänster

Vi erbjuder väktartjänster både för företag och hemhushåll, skräddarsytt enligt era behov.
Våra väktare är professionella inom säkerhetsbranschen och utbildade för sina uppgifter. Vi satsar på att ha nöjda väktare, därmed har vi personal som arbetat hos oss länge.

Inom väktartjänster handlar det om med än personlig närvaro, därför utnyttjar vi de senaste inom säkerhetsteknologin för att säkra oss om att våra kunder och väktare har den bästa möjliga säkerhetsnivån.

Distansövervakning garanterar en hög säkerhetsnivå, kort responstid och hög kostnadseffektivitet. Våra säkerhetssystem är mångsidiga och lättanvända, därför lämpar de sig för alla möjliga omgivningar, från industriområden till sommarstugor. Vi planerar alltid väktartjänsterna som en helhet, vilken beaktar kundens behov och budget, utan att glömma bort möjliga myndighetskrav.

Till väktartjänster hör

 • Bevakning
  • Lokalbevakning
  • Receptionist-tjänst
  • Ronderande bevakning, distriktsbevakning
  • Larmmottagningscentral tjänster
  • Butiksväktare, butiksdetektiv
  • Personskydd
 • Säkerhetssystem
  • inbrottsalarm
  • larmsystem för hemhushåll
  • kameraövervaknings system
  • passerkontroll system
  • lokaliserings system
 • Brandsäkerhetssystem, till exempel sertifierade brandalarmsystem
 • Mobila tjänster och trådlösa sensorer
 • Överfallsalarm (”panik-knappar”)
 • Säkerhetssystems installation, service och uppehåll

Tag kontakt och fråga mer om hem- samt företagssäkerhetssystem!

  Intresserad? Fråga mer

  Ring oss 09 3154 9000
  eller lämna ditt telefonnummer, vi ringer dig!