Lokalt i hela Finland

Sydbevakning är ett solvent och växande expertisföretag inom säkerhetsbranschen. Från och med företagets grundande 1993 har vi expanderat vår verksamhet starkt i nyland och utbrett vår verksamhet till hela landet.

Ett heltäckande säkerhetssystem

Ett mångsidigt säkerhetssystem förebygger inbrott, vattenskador och eldsvådor i hemmet.

Läs mer >>

Trygghet för allas behov

Enligt Statistikcentralen sker det inbrott i finländska hem varannan timme och en eldsvåda var tredje timme. Försäkringsbolagen ersätter varje dag ett hundratal vattenskador.

Läs mer >>