Larmsystem

Olika larmsystem möjliggör att vi kan övervaka personer och egendom via distansövervakning, pålitligt och kostnadseffektivt. Larmen kommer till vår sertifierade larmmottagningscentral i Kyrkslätt, där specialutbildade dejourer mottar uppdraget. De kan i fall av larm öppna en kameraförbindelse till objektet, styra portar eller skicka väktare till platsen.

Moderna larmsystem skickar information till vår larmmottagningscentral i realtid. Vi installerar och utför service av larmsystem som anpassas just för era behov. Vi importerar Paradox Security Finlands larm-, övervaknings- och tillträdeskontrollsystem.

Egenskaper

Larmmottagningscentral och distansövervakningcentral

Sydbevakning Ab:s larmmottagningscentral finns i Kyrkslätt och är en av 13 larmmottagningscentraler i Finland, som är godkända av Finanssiala r.f.
Vår larmmottagningscentral har beviljats ISO 9001 – kvalitetscertifikat (2008-2021).

Våra distansövervakningscentraler är belägna i Kyrkslätt och i Tallinn. Våra kunder betjänas på svenska, finska och engelska.

 • övervaknings- och distansstyrning i realtid 24/7/365 
 • styrning och användning av kameror, portar och dörrar på distans
  fastigheters    VVS- samt felanmälan och servicebehovs mottagning och förmedling 
 • dörröppningstjänster 
 • telefonväxel och Call Center – tjänster 
 • GPS-lokaliseringstjänst

Paradox Security Finland

Sydbevakning har installerat och servat Paradox Security Finlands säkerhetssystem sedan 1993. Vi är också systemens importör.

 • inbrottsalarm-, övervaknings- samt passerkontroll system
 • tekniskt stöd 24/7 (även för installatörer)
 • installation, service och underhåll
 • nationellt nätverk av distributörer

  Intresserad? Fråga mer

  Ring oss 09 3154 9000
  eller lämna ditt telefonnummer, vi ringer dig!