Expertistjänster

Vi vill höja säkerhetsnivån på arbetsplatsen, hemma, på allmänna tillställningar och i stadens vimmel. Säkerhet är en känsla, som uppkommer via pålitlighet. Vi vill övertyga er om att nära och kära samt er egendom kan skyddas: Mänskligt och med moderna tjänster.

Till våra expertistjänster hör skräddarsydda konsult- och utbildningstjänster, till exempel sparrande av personal för eventuella krissituationer. Förberedande övningar och träning hjälper att lita på sig själv I olika situationer. Verksamheten I en krissituation är också mer stabil då personerna vet hur de reagerar samt vad de skall göra.

Vi gör också riskkartläggningar och -analyser, samt planerar de bästa säkerhetslösningarna för olika situationer och objekt.

Till våra expertistjänster hör

 • säkerhetskartläggningar och riskanalyser
 • planering av säkerhetstjänster och -teknologi
 • evakueringsövningar och räddningsplaner
 • säkerhetsexpertis- samt säkerhetschef tjänster
 • skräddarsydda kurser, föreläsningar och övningar
 • säkerhetsutbildning
 • maktmedelsutbildningar

För en säkrare morgondag! Be oss om en offert, så funderar vi tillsammans ut en lösning som passar er bäst.

  Intresserad? Fråga mer

  Ring oss 09 3154 9000
  eller lämna ditt telefonnummer, vi ringer dig!