Larmpanelen

Vi erbjuder övervakningstjänster åt våra kunder, dygnet runt, årets varje dag. Som en grundsten i vår verksamhet fungerar vår sertifierade larmmottagnings i Kyrkslätt. Servicecentret, som fungerar I samband med denna säkrar att våra kunder får en heltäckande betjäning av oss alltid, på tre olika språk och med lång erfarenhet.

Vårt servicecenter betjänar tiotals företag, till exempel med att ta emot och förmedla felanmälan samt servicebehov utöver tjänstetid. Vår kostnadseffektiva service svarar istället för kunden och vidärebefodrar all information och servicebehov enligt överenskommelse.

Våra servicecenter-operatörer kan också göra en helhetsbedömming av situationer och bedömma om situationen kräver omedelbara ingrepp eller om det räcker till att servicepersonal tar itu med situationen först nästa vardag. Situationsbedömningar görs enligt de modeller vi kommit överens om med kunden.

Våra kunder får också noggranna rapporter om alla samtal samt vilka ingrepp som gjorts. Till servicecenterts tjänster hör också mottagning av VVS-larm och till exempel hiss- samt fastighetsalarm och behandling av dessa.

Servicecenralen kan på distans också ha hand om till exempel ett fabriksområdes säkerhet: bevakningsronder via kameror, öppnande och stängande av portar och dörrar, telefonväxel samt -dejour tjänster samt tjänster som har att göra med nyckelhantering och -säkerhet.

Be om en offert, så funderar vi tillsammans ut en fungerande säkerhetslösning för era behov.

    Intresserad? Fråga mer

    Ring oss 09 3154 9000
    eller lämna ditt telefonnummer, vi ringer dig!