Evenemangssäkerhet

Evenemangssäkerhetstjänsten skräddarsys alltid på basen av kundens behov, platsen för evenemanget och profileringen av tillställningen.

Vi sköter om att en allmän tillställning, festival eller internationell konferens kan ordnars utan problem och störningar, från början till slut. Vi har till exempel hand om planeringen av ordningsvakterna, upprätthållandet av säkerheten på evenemanget, samarbetet med myndigheterna samt räddningsplanerna. Vi hämtar utbildad personal till platsen och tar hand om de tekniska lösningarna för upprätthållandet av säkerheten.

Till evenemangssäkerhetstjänster hör till exempel

 • ordningsvakternas planering, ledning samt utförande
 • myndighetssamarbete, tillståndsärenden
 • räddningsplaner
 • ordningsvakter till olika tillställningar
 • ordningsvakters grund- och repetitionskurs
 • maktmedelsutbildningar
 • väktartjänster vid behov (personskydd, lokalbevakning)
 • säkerhetsteknik (larm-, kamera-, tillträdeskontroll system)
 • brandsäkeretssystem

  Intresserad? Fråga mer

  Ring oss 09 3154 9000
  eller lämna ditt telefonnummer, vi ringer dig!